English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ETEK χαράσσει πορεία και καταθέτει τις δικές του εισηγήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την τόνωση του τομέα των κατασκευών.

 

Τους στόχους και τις προτεραιότητές του, στις οποίες θα χαράξει την πολιτική του κατά την τριετή του θητεία, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, στη Λευκωσία, το νέο Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

 

Το 2011 ήταν έτος εκλογών για το ΕΤΕΚ, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε το νέο Γενικό Συμβούλιό του. Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη έγινε ανάλυση των 11 στόχων και προτεραιοτήτων που έθεσε το Γενικό Συμβούλιο για τη θητεία του, κατά την τριετία 2011-2014.

 

Τα θέματα που επιλέχθηκαν αφορούν την οικογένεια των μηχανικών αλλά κυρίως την κοινωνία και τον τόπο γενικότερα, καθώς επιλέχθηκαν θέματα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και τις δημόσιες συγκοινωνίες, και την αναγκαιότητα ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

 

Σε ομιλία του στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, ανέφερε ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία καθώς «η αναγνώριση και επαγγελματική αναγνώριση του Κύπριου μηχανικού δεν θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη από την ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή του Κύπριου μηχανικού στα κοινά, την ανάδειξη και την πρόταξη του ρόλου που έχει η μηχανική επιστήμη στη διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινωνία».

Ειδική και πιο εκτενής αναφορά έγινε στα θέματα της ενέργειας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της Δημοκρατίας, ενώ κατατέθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την τόνωση του τομέα των κατασκευών.

 

Επί τη ευκαιρία της ανάπτυξης του θέματος της Ενέργειας ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ σχολίασε το θέμα που προέκυψε από αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και την πρόθεση της ΑΗΚ να επιβάλει τόκους και επιβαρύνσεις, σημειώνοντας ότι τη λύση του προβλήματος θα πρέπει να την ψάξουμε στην αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με μέτρα θερμομόνωσης και με μέτρα αντικατάστασης ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς, πέραν του 80% των υφιστάμενων οικοδομών δεν είναι θερμομονωμένο, ούτε έχει το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού.

Στη συνέχεια επισήμανε τον ανεπαρκή μηχανισμό καθορισμού ολιστικής, ολοκληρωμένης και αρκούντως τεκμηριωμένης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής και την απουσία ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής και σημείωσε ότι το ΕΤΕΚ έχει κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις για δημιουργία Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής αλλά και θεσμοθετημένου συμβουλευτικού φορέα καθορισμού στρατηγικής διαχείρισης των εθνικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων καθώς και κυπριακής εταιρείας υδρογονανθράκων.

 

 

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την τόνωση του τομέα των κατασκευών ο κ. Στέλιος Αχνιώτης ανέπτυξε εισηγήσεις του Επιμελητηρίου οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την έξυπνη επένδυση δημόσιου χρήματος εκεί όπου θα δημιουργηθούν συνέργιες και θα δημιουργηθεί το λεγόμενο πολλαπλασιαστικό φαινόμενο σημειώνοντας ότι «προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα μικρά και μεσαία έργα και σε αυτά που είναι στην περιφέρεια. Τέτοια έργα είναι τα πολεοδομικά, τα οποία θα δώσουν κίνητρο και στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει. Παράλληλα θα δημιουργήσουν σαφώς περισσότερες θέσεις εργασίας».

Στη συνέχεια πρότεινε την αγορά «ενεργειακών υπηρεσιών» από το κράτος επεξηγώντας ότι τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια είναι τέτοια που επιβάλλουν στην Πολιτεία να προκηρύξει, αύριο κιόλας, προσφορές για την υλοποίηση ενεργειακών επεμβάσεων σε ομάδες κτιρίων, το κόστος των οποίων θα το επωμισθεί εξ ολοκλήρου ο ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος θα πληρώνεται τη διαφορά που θα προκύψει στην κατανάλωση ενέργειας (πριν και μετά τις ενεργειακές επεμβάσεις). Με αυτό τον τρόπο άμεσα και χωρίς αρχικό κόστος για το κράτος θα δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθεί ανάπτυξη πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Επιτυγχάνοντας, επίσης, το στόχο της μείωσης της μελλοντικής ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων κτιρίων.

 

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε ότι η Πολιτεία θα πρέπει αμέσως να αναλάβει πρωτοβουλία και μέσω ενός δομημένου και εντατικού διαλόγου με όλους τους εταίρους να ετοιμάσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνει η δυνατότητα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα έργα, σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες και σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να μην ανοίγονται φαύλοι κύκλοι συζήτησης τόσο επί της αρχής όσο και επί των λεπτομερειών όταν τίθεται μια πρόταση στο τραπέζι.

 

Τέλος, πρότεινε το διαχωρισμό της διαδικασίας αδειοδότησης (η οποία μπορεί να παραμείνει στις οικοδομικές αρχές) από τη διαδικασία του οικοδομικού ελέγχου η οποία πλέον να εκτελείται από τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε δεκάδες θέσεις εργασίας, αυξάνουμε την παραγωγικότητα του κλάδου και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί η ποιότητα.


22 Φεβρουαρίου 2012 

Tags: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανάπτυξη Γης, Ενέργεια, Κυκλοφοριακό
Images
Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy