English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει εκδοθεί η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων που ετοιμάστηκε βάσει της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ...
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 26/3/20 έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Ρύθμισης της...
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ οι παρουσιάσεις που έγιναν στην εκδήλωση ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, Βασικές Προδιαγραφές Χρήσης, Ενεργειακής Απόδοσης και Ασφάλειας.
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής...
To ETEK χαιρετίζει και επικροτεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση ταμείου για εφαρμογή δανειοδοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών...
Από τις 10/12/2018 μέχρι τις 10/01/2019 θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου Κανονισμού με τίτλο «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2019»...
Το Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πρόνοιες της αναθεωρημένης Οδηγίας στοχεύουν να...
Το ΕΤΕΚ παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται αναφορικά με το θέμα της εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού στις αίθουσες διδασκαλίας των δημόσιων σχολείων. Ως θέμα με σοβαρή...
Το Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και...
Το βιβλίο "Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και η Κύπρος" επιχειρεί να αποδείξει ότι η βιοκλιματική αρχιτεκτονική είναι μια βιώσιμη έννοια εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο...
Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ανακοινώνει την έναρξη επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικού προγράμματος, για την κατάρτιση Μηχανολόγων Μηχανικών με σκοπό την προετοιμασία τους για...
Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων με το οποίο αυτοματοποιείται πλήρως η έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης...
Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ανακοινώνει το διαγωνισμό CY GPP AWARDS 2017. Τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η...
H Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δημοσίευσε το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Αύξηση των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)....
Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργο Λακκοτρύπη, είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ στις 11 Απριλίου 2017. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η...
Στα πλαίσια της έκθεσης SAVE Energy 2017 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 Συνέδριο με θέμα «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ενεργειακά Αποδοτικών Κτίριων», σε συνεργασία με το...
Δείτε τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση των Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2017 (σελίδες 448 – 460), και Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των...
Έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί στις 23/12/2016 Διάταγμα που τροποποιεί το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 379/2016). Οι...
Στις 2/12/16 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας το «Περί Ενεργειακής Απόδοσης (Διαχειριστές Ενέργειας) Διάταγμα του 2016» με αριθμό Κ.Δ.Π 344/2016, δυνάμει των Περί Ενεργειακής...
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και το Δίκτυο EIT Climate-KIC RIS Cyprus ανακοινώνουν το πρώτο εργαστήριο Βιομιμητικού ιδεασμού στην Κύπρο για εφαρμογές σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Το...
Ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Aπαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα νέα τεχνικά συστήματα κτιρίων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια, τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αντικαθίστανται, καθώς και...
Έναρξη επιχορηγημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων από την Υπηρεσία Ενέργειας, για την κατάρτιση ενεργειακών ελεγκτών σε κτίρια και βιομηχανία με σκοπό την εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών...
Δημοσιευθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας το νέο Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο καθορίζει απαιτήσεις για νέα κτίρια καθώς επίσης και για κτίρια που...
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy