English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ξεκινήσει τη 2η φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου για...
1ο Ενημερωτικό Δελτίο του στρατηγικού έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» (ΘΑΛ-ΧΩΡ 2) που αφορά σε όλες τις τελευταίες δραστηριότητες, ενέργειες και εξελίξεις που...
Ηλεκτρονική διεξαγωγή του "4th ESA PECS Call Briefing 2020" την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο στην υλοποίηση, από το Κράτος, του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ)...
On 13 November 2019, the event, entitled “Trust in liberal professions in the age of digitalisation and artificial intelligence”, aimed to gain fresh insight into the...
The European Parliament has launched an Architectural competition with the purpose of choosing the best concept for its plenary building in Brussels – The Paul Henri...
Το ΕΤΕΚ, ενόψει των Ευρωεκλογών στις 26 Μαΐου 2019, ενημέρωσε γραπτώς του υποψήφιους, για θέματα που άπτονται του τομέα μηχανικής και σχετίζονται με ευρωπαϊκές πολιτικές και...
• Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε «έξυπνους» μετρητές, δυναμική τιμολόγηση και την επιλογή να αλλάξουν πάροχο πιο εύκολα • Σταδιακή κατάργηση των κρατικών ενισχύσεων για τους σταθμούς...
Η Κύπρος γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2018 με ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η...
Το Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πρόνοιες της αναθεωρημένης Οδηγίας στοχεύουν να...
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκαλούν για υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος από απόφοιτους/νέους μηχανικούς και εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς για συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και...
Μόλις ενάμιση χρόνο από το 2020 η Κύπρος έχει ακόμη απόσταση να διανύσει σε σχέση με τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ...
Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2018 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Σεπτέμβριος- Νοέμβριος, 2018 Συντονιστές Εκδηλώσεων: Ειρήνη Χατζησάββα, Τηλ: 22 408210, Φαξ: 22 408262 email: ihadjisavva@tph.moi.gov.cy Μαρία Μακρίδου, Τηλ: 22...
Μόλις ένα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Σχεδίου Natura 2000, στην οποία η Κύπρος παρουσιάζεται να αποτυγχάνει να προστατεύσει περιοχές μεγάλης...
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΕ.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του πιο πάνω Έργου, ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους...
Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2018, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2017, γιορτάζουν την εγγενή σχέση μεταξύ ανθρώπων και φύσης «ΤΟΠΙΟ: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ» 1 - 16 Οκτωβρίου 2017 Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς (ΕΗΚ),...
Ανοικτή πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των ΜΜΕ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) στην Ευρώπη....
Ενημέρωση για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην εκκίνηση της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Η ΕΕ ενδιαφέρεται για: Α) Οργανισμούς υποστήριξης των...
H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο προσκαλεί για συμμετοχή στα δωρεάν σεμινάρια που οργανώνει για ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των σεμιναρίων...
Μικρό εγχειρίδιο το οποίο η Σλοβακική Προεδρία έχει εκδώσει στα πλαίσια προώθησης της προτεραιότητας της “Developing a European research and Innovation Ecosystem for Innovative SME’s”, όπου...
Ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, με τίτλο "Έντονα προκατειλημμένη και λανθασμένη η παραπομπή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και μηχανικού",...
Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την...
Η Κύπρος, μαζί με άλλα δέκα κράτη μέλη της ΕΕ έχει δύο μήνες διορία για την πλήρη εναρμόνιση του δικαίου της με την οδηγία για την...
Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 26/3/2015, ενέκρινε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο.
Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνικών Επιμελητηρίων (www.ecec.net/) και στις εκδηλώσεις για τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Ημέρα Μηχανικής (2nd European Engineers’ Day, με θέμα “Mobile Engineers...
Πρόσκληση ενδιαφέροντος και δήλωση συμμετοχής των μελών του ΕΤΕΚ στον διαγωνισμό πράσινης τεχνολογίας CleanLaunchpad. Η προθεσμία για αιτήσεις είναι στις 23 Αυγούστου 2014.
Στην προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μεταφοράς τεχνολογίας από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα του τόπου επενδύει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).
Πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αξιολογούν Προτάσεις στα πλαίσια του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.
Οι δυνατότητες για αναζωογόνηση της κυπριακής οικονομίας με εργαλεία την έρευνα και την καινοτομία ήταν το επίκεντρο της επίσημης παρουσίασης στη Λευκωσία του νέου χρηματοδοτικού Προγράμματος...
Στην επίσημη τελετή παρουσίασης στην Κύπρο του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» θα παραστεί η Ευρωπαία Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και...
Η κοινοπραξία του έργου BUILD UP SKILLS – WΕ-Qualify ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του έργου WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the...
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώvει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με...
Λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του Προγράμματος «HORIZON 2020» την 1η Ιανουαρίου 2014, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ακόμα ένα βήμα για απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και μείωση του κόστους για επιχειρήσεις στον τομέα κατασκευών. Σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής, παραγωγοί...
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διεθνή εκδήλωση για επιχειρηματικές συνεργασίες στην Πορτογαλία.
Με στόχο την υποστήριξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για επιχειρηματική δραστηριοποίηση και σύναψη συνεργασιών, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει, Επιχειρηματική...
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Κύπρο για συμμετοχή σε Έργα του Οδικού Χάρτη του ESFRI».
Ο στόχος του έργου Lynceus είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και ασφαλούς εκκένωσης πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής στο θεματικές των ασύρματων...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EACI ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου 2013 την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Οικο-καινοτομία για το 2013.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι από την 1η Ιουλίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά...
Η συμπεριφορά του κτιριακού περιβλήματος αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κατασκευών, συνεπώς τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση,...
Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού Europan 12 (Ευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για αρχιτέκτονες κάτω των 40 ετών).
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ενημέρωσε για τις επικείμενες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης ‐ Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ.
Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της Δανέζικης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη μέση της Προεδρίας του τρίο που εκτός από τη Δανία περιλαμβάνει την Πολωνία, η...
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου συμμετέχει στο ερευνητικό έργο OPEN-SME (Open-Source Software Reuse Service for SMEs), που συγχρηματοδείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο του 7ου...
Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετέχει στο έργο «Τraining of photovoltaic installers» (PVTRIN) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και το οποίο στοχεύει...
SARTRE είναι η συντομογραφία για τον τίτλο ‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe’. Η ομάδα του προγράμματος SARTRE ξεκίνησε να ασχολείται με θέματα ασφάλειας...
Η ευρωπαϊκή δράση για την εναρμόνιση και εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD Concerted Action) δημιουργήθηκε με κεντρικό στόχο την ανταλλαγή...
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy