Δημοσίευση

Συνάντηση ΕΤΕΚ με Αδειοδοτούσες Αρχές για τη βελτίωση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων που εμπίπτουν στη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης

Με πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεσυνάντηση με Αδειοδοτούσες Αρχές, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και  τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.  Σκοπός της τηλεσυνάντησης ήταν να γίνει συζήτηση για σημεία που παρατηρήθηκε ότι δύναται να χρήζουν βελτίωσης κατά την υποβολή και την εξέταση αιτήσεων που εμπίπτουν στο νέο πλαίσιο αδειοδότησης και να εξευρεθούν τρόποι ώστε τα ζητήματα αυτά να υπερκεραστούν. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν η ύπαρξη ανομοιομορφίας σε σχέση με την εφαρμογή προνοιών της νομοθεσίας (Εντολών, Εγκυκλίων κλπ.), η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης των αιτήσεων καθώς και η απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των δικαιωμάτων για άδεια οικοδομής.  Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης σημεία που παρατηρήθηκε από Λειτουργούς που εξετάζουν αιτήσεις για πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση ότι χρήζουν προσοχής κατά την ετοιμασία αιτήσεων, τα οποία θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Υποβολή αιτήσεων βάσει της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης – Σημεία που χρήζουν προσοχής & Συναφή Θέματα» που διοργανώνεται από το ΕΤΕΚ και θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2021.

Κατά την τηλεσυνάντηση υπήρξε συναντίληψη ότι θα πρέπει να προχωρήσουν απαιτούμενες ενέργειες για συνέχιση της προσπάθειας που ξεκίνησε για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών που διέπουν την αδειοδότηση αναπτύξεων.

Η Ανακοίνωση.