Εγκύκλοι ETEK

Διευκρίνηση ΥΠΟΙΚ για Υποχρέωση Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα

Σε συνέχεια της Εγκύκλιου ΕΤΕΚ 5/2021 και της ανακοίνωσης του ΕΤΕΚ ημερομηνίας 30.09.2021 με θέμα Διευκρινίσεις και Πρόσθετες Πληροφορίες επί της Εγκύκλιου ΕΤΕΚ 5/2021 «Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για Αποδοχή Μέσων Πληρωμής με Κάρτα», σημειώνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών σε σχετι...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 06/2021: Προκαταρκτικός Έλεγχος Προτεινόμενου Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας για Σκοπούς Εγγραφής Εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, ειδικότερα σε σχέση με πρόνοιες που συχνά περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό τους Έγγραφο, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλ...

Περισσότερα →

Διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες επί της Εγκύκλιου ΕΤΕΚ 5/2021 «Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα»

Σε συνέχεια της Εγκύκλιου ΕΤΕΚ 5/2021 το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται πιο κάτω για εύκολή αναφορά : "1. Στις 18 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) Διά...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/2021 Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα

Αναφορικά με την Εγκύκλιο ΕΤΕΚ 5/2021 «Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα»,  σημειώνονται τα ακόλουθα : 1. Στις 18 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 04/21 Δημοσίευση Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή. Η ετοιμασία της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή εντάσσεται στο ευρύτερο πλα...

Περισσότερα →