Συμφωνία CYS-ETEK για την παροχή προτύπων σε μέλη του ΕΤΕΚ

Συμφωνία CYS-ETEK για την παροχή προτύπων σε μέλη του ΕΤΕΚ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το ΕΤΕΚ, από το 2015, ανανεώνουν ετήσια συμφωνία, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, για τη δωρεάν παροχή τριών (3) ευρωπαϊκών προτύπων στα μέλη του ΕΤΕΚ. Δικαιούχοι, είναι όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ (φυσικά πρόσωπα) τα οποία έχουν σε ισχύ ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επίσης, δικαίωμα χρήσης των τριών δωρεάν προτύπων έχουν όσοι έχουν τακτοποιημένες τις ετήσιες οικονομικές τους υποχρεώσεις και με βάση την επαγγελματική τους κατάσταση στο μητρώο μελών ΕΤΕΚ είναι άνεργοι, συνταξιούχοι ή κάτοικοι εξωτερικού. Συνεπώς όσα μέλη του ΕΤΕΚ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του CYS https://www.cys.org.cy/syndesi.

Σημειώσεις:

  • Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα του CYS και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα - το μόνο που χρειάζεται να κάνουν κάθε χρόνο είναι ανανέωση του password τους.
  • Η ετήσια δυνατότητα ανάκτησης των τριών δωρεάν προτύπων, χωρίς κάποιο κόστος, ισχύει μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.
  • Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας ΕΤΕΚ-CYS δίνεται η δυνατότητα, στα μέλη του Επιμελητηρίου, εγγραφής στα συνδρομητικά σχήματα του CYS με προνόμια, έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου τέλους.