Χαιρετισμός Προέδρου

Το Επιμελητήριο μέσα από την τριαντάχρονη παρουσία του στα τεχνικά δρώμενα και το κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου έχει να επιδείξει σημαντικό έργο ως αποτέλεσμα της δράσης του σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και που ταλανίζουν την κοινωνία.  Μέσα από τις αρχές της τεκμηρίωσης, της ποιότητας, της συμμετοχικότητας και της αμεροληψίας που διέπουν το έργο και τις παρεμβάσεις του, έχει καταφέρει να καταστήσει αισθητή την παρουσία του και να πείσει για την επιστημονικότητα και τα κίνητρα που νοημαδοτούν τον παρεμβατικό του ρόλο.

Κύριος στόχος μας για αυτή την τριετία είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη δράση του Επιμελητηρίου σε επίπεδο κοινωνίας αλλά και απέναντι στα μέλη του, βασιζόμενοι στις αρχές αυτές.  Το ΕΤΕΚ δεν αποτελεί σύμβουλο μόνο του κράτους αλλά πρωτίστως του πολίτη και η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος δεν μπορεί παρά να αποτελεί την πυξίδα για το έργο και τις δράσεις του.  Με αυτό το δεδομένο, επιθυμία και επιδίωξη είναι το ΕΤΕΚ μέσα από τη συνέχιση και την ενδυνάμωση της δράσης του, μακριά από καιροσκοπικές επιλογές και ιδιοτελή συμφέροντα, να καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένας αμερόληπτος και αξιόπιστος σύμβουλος για που ενεργεί με υπευθυνότητα και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Με αυτή τη στόχευση, κύρια επιδίωξη για αυτή την τριετία είναι η ενδυνάμωση του τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου στην κοινωνία, εντείνοντας τις παρεμβάσεις μας σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο και τους πολίτες, ώστε η τεχνογνωσία των μελών του να έχει το απαιτούμενο αντίκτυπο και βαρύτητα.  Το ΕΤΕΚ αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό όργανο των μηχανικών του τόπου και ως τέτοιο έχουμε υποχρέωση να διεκδικήσουμε ισάξια φωνή στα ζητήματα όπου η επιστημονικότητα οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης. 

Ακόμη, κρίσιμης σημασίας για το ΕΤΕΚ στόχος για αυτή την τριετία είναι η προώθηση δράσεων για την περαιτέρω απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης, με γνώμονα κυρίως τη μείωση του χρόνου έκδοσης των αδειών και την αυστηρότερη επιβολή του νόμου.  Στο ίδιο πλαίσιο, κύριος στόχος είναι και ο καθορισμός ενός ορθού πλαισίου υλοποίησης έργων του δημόσιου, ο οποίος θα βασίζεται στις αρχές της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας, στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής ανταποδοτικότητας και του έγκαιρου προγραμματισμού για τα έργα και στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

Η αρχή της τριετίας μας βρήκε εν μέσω της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία επιτάσσει την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα.  H κρίση αυτή, παρόλες τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρει, θα πρέπει ωστόσο να ιδωθεί και ως μια ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε τις πολλές δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας και να στοχεύσουμε στην επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία και τη συσχέτισή τους με τη βιομηχανία.  Ταυτόχρονα, με δεδομένο το όφελος για την οικονομία του τόπου και την κοινωνία θα πρέπει να ιδωθεί και ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των κρατικών υπηρεσιών.  Έχουμε υποχρέωση να ενεργοποιηθούμε και να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια, η οποία θα επιφέρει την αύξηση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας και θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, και έχοντας επίγνωση ότι ως το κατεξοχήν επιστημονικό όργανο του τόπου πρέπει να αποτελούμε το παράδειγμα σε αυτά που απαιτούμε από την πολιτεία και από άλλους παραγωγικούς φορείς του τόπου, το ΕΤΕΚ επιδιώκει να εντείνει την προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει το ίδιο στα μέλη του και τους πολίτες, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μας προσφέρει σήμερα η τεχνολογία.  Η δημιουργία της νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ και του διαδικτυακού κόμβου εξυπηρέτησης, ένα έργο που ξεκίνησε υπό την προηγούμενη Διοίκηση του ΕΤΕΚ και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό.  Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΕΤΕΚ, μέσω του οποίου τα μέλη του μπορούν  πλέον να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά πληθώρα διαδικασιών για τις οποίες παλαιότερα θα έπρεπε να επισκεφθούν τα γραφεία του Επιμελητηρίου, με μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη του ΕΤΕΚ. Ταυτόχρονα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή συστήματα για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των μελών και πολιτών, όπως για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο ΕΤΕΚ και δηλώσεων συμμετοχής σε σεμινάρια που διοργανώνονται από το Επιμελητήριο.  Ευελπιστώ ότι η νέα ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ θα είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για τα μέλη του και τους πολίτες και ότι θα αποτελέσει μια σημαντική δίοδο επικοινωνίας των μηχανικών αλλά και των πολιτών με το Επιμελητήριο. 

Είναι γεγονός ότι οι προκλήσεις που παρατηρούνται στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη μηχανική επιστήμη στη χώρα μας, αλλά και στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, ολοένα αυξάνονται.  Συνάμα η ευθύνη που έχουμε αναλάβει ως Επιμελητήριο απέναντι στο κράτος και τους πολίτες να συμβάλουμε με τρόπο παραγωγικό και χρήσιμο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την ευημερία του τόπου είναι ακόμη μεγαλύτερη.  Οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια.  Έχοντας επίγνωση ότι το Επιμελητήριο είναι το σύνολο των μελών του και η συνεισφορά τους στο έργο του αποτελεί προϋπόθεση αλλά και κινητήρια δύναμη για την προώθηση των σκοπών του, σας καλώ να συμβάλλετε με την ενεργή συμμετοχή και τις εισηγήσεις σας στο έργο του Επιμελητηρίου.  Μόνο έτσι θα ενδυναμώνεται κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται από τα αιρετά σώματα του ΕΤΕΚ που αποτελούν τον εκφραστή των προσδοκιών του συνόλου των μελών του ΕΤΕΚ.

Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια και την υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει το έργο των μελών του Επιμελητηρίου, είμαι βέβαιος ότι η συμβολή του Επιμελητηρίου στην επιστημονική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη των γεγονότων στον τόπο μας θα είναι ακόμα πιο ουσιαστική και το έργο του πιο παραγωγικό και χρήσιμο.

 

Κωνσταντίνος Κωνσταντή

Πρόεδρος