Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 06/2021: Προκαταρκτικός Έλεγχος Προτεινόμενου Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας για Σκοπούς Εγγραφής Εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, ειδικότερα σε σχέση με πρόνοιες που συχνά περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό τους Έγγραφο, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλ...

Περισσότερα →

Διαβάστε το νέο τεύχος του περιοδικού ΕΤΕΚ

Με ποικιλία θεμάτων και αρθρογραφίας δημοσιεύθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού ΕΤΕΚ, Σεπτεμβρίου 2021, τεύχος 258. Σε μορφή pdf. Μεταξύ άλλων διαβάστε:  ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 6 Τοπική αυτοδιοίκηση και σύγχρονες προκλήσεις Της Έλενας Χριστοδούλου ΘΕΜΑΤΑ 7 Συνάντηση ΕΤΕΚ - Γενικού Ελεγκτή για...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/2021 Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα

Αναφορικά με την Εγκύκλιο ΕΤΕΚ 5/2021 «Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα»,  σημειώνονται τα ακόλουθα : 1. Στις 18 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 04/21 Δημοσίευση Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή. Η ετοιμασία της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή εντάσσεται στο ευρύτερο πλα...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 03/21 Συνοπτικό έντυπο"Υφιστάμενη κατάσταση Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών"

Εγκύκλιος 03/21 Το ΕΤΕΚ αντιλαμβανόμενο την ελλιπή πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα στην αγορά, ετοίμασε σχετικό συνοπτικό Έντυπο με τίτλο Υφιστάμενη κατάσταση Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών. Το έντυπο κωδικοποιεί και παρουσιάζει την κατάσταση σε σχέση με τα ιδιωτικά έργα και κάνει...

Περισσότερα →