Θέσεις Εργασίας | Διαγωνισμοί

Ζητείται Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Το ερευνητικό εργαστήριο «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων (εξωτερική χρηματοδότηση) του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. ...

Περισσότερα →


Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις Ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N.70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για εργοδότηση εννέα (9) Εργοδοτουμέ...

Περισσότερα →

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονα μηχανικό. Επάγγελμα/ Κλάδος: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εργοδότης: Καραγιάννη Πεττεμερίδη Αρχιτέκτονες Ε.Μ.Π. Τίτλος θέσης: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: • Αρχιτέκτονας μηχανικός για πρακτική άσκηση που να εμπίπτει στο σχέδιο επ...

Περισσότερα →

Ζητούνται Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονες μηχανικούς. 1 . ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Επάγγελμα/Κλάδος: Αρχιτέκτονας μηχανικός Εργοδότης: Αρχιτεκτονικό γραφείο «Αντρέας Ιωάννου». Απαιτούμενα προσόντα: • Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου. • Ελάχιστη εργασιακή πείρα σε εργοτάξια 5-10 έτη. • Άριστη γνώ...

Περισσότερα →