Θέσεις Εργασίας | Διαγωνισμοί

Job Vacancy - Electrical Engineer

Company is seeking to recruit an enthusiastic and dynamic Electrical Engineer to join a multi-disciplinary team of professionals aimed to develop and further advance the #1 Electrical Design and Calculations Software, ElectricalOM. The successful candidate is expected to have minimum of 2 years of r...

Περισσότερα →

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ξενοδοχείο ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγο μηχανικό. Επάγγελμα/Κλάδος: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   Τίτλος Θέσης: Αναπληρωτής Αρχιτεκτονικός Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: • Αδειούχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων• 10ετής Εμπειρία   Ωφελήματα Αναλόγως προσόντων και όσα ωφελήματα προνοεί η νομ...

Περισσότερα →

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/ Site Electrical Engineer

Εταιρεία ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Επάγγελμα/ Κλάδος:Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τίτλος θέσης:Ηλεκτρολόγος Μηχανικός /Site Electrical Engineer   Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.   Πρόσθετες Ικανότητες:• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.• Άδεια άσκησης επαγ...

Περισσότερα →

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/ Site Electrical Engineer

Εταιρεία ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Επάγγελμα/ Κλάδος:Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τίτλος θέσης:Ηλεκτρολόγος Μηχανικός /Site Electrical Engineer   Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.   Πρόσθετες Ικανότητες:• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.• Άδεια άσκησης επαγ...

Περισσότερα →

Εταιρεία ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Μελετητικό γραφείο στην Κύπρο με πολυετή πείρα στον κατασκευαστικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για την θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Επάγγελμα/ Κλάδος: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τίτλος θέσης:Σύμβουλος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κύριες Αρμοδιότητες:• Συμβολή στην μελέτη ηλεκτρολογικών υπηρ...

Περισσότερα →