Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος 03/21 Συνοπτικό έντυπο"Υφιστάμενη κατάσταση Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών"

Εγκύκλιος 03/21 Το ΕΤΕΚ αντιλαμβανόμενο την ελλιπή πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα στην αγορά, ετοίμασε σχετικό συνοπτικό Έντυπο με τίτλο Υφιστάμενη κατάσταση Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών. Το έντυπο κωδικοποιεί και παρουσιάζει την κατάσταση σε σχέση με τα ιδιωτικά έργα και κάνει...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 02/21 . Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι σε συνέχεια της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) που αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/21: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο του ΕΤΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, με σχετική του απόφαση, καθόρισε τις προτεραιότητες και τις θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν το Επιμελητήριο κατά την τρέχουσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου 2020 - 2023. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ζητείται και η δική σας συμβολή στο έργο του Επιμελητηρίου μ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 03/2020 Ολοκλήρωση της εργασίας και δημόσια διαβούλευση επί του πακέτου του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών ΕΤΕΚ

Εισαγωγή Σε συνέχεια σχετικής δημοσίευσης ημερομηνίας 19.06.2020 https://cutt.ly/HhHbgqy όπου το ΕΤΕΚ δημοσιεύεσε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών το οποίο αφορά την ανάθεση του «πακέτου» των μελετητικών υπηρεσιών από τον Πελάτη στο Μελετητικό Γραφείο, με...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/20: Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο

 Σύντομο ιστορικό 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό υπουργίας του Κ. Πετρίδη, σε στενή συνεργασία με το ΕΤΕΚ και αξιοποιώντας στοιχεία από έκθεση που κατέθεσαν Αυστριακοί εμπειρογνώμονες ετοίμασε και παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του συσ...

Περισσότερα →