Εγκύκλοι ETEK

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/21: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο του ΕΤΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, με σχετική του απόφαση, καθόρισε τις προτεραιότητες και τις θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν το Επιμελητήριο κατά την τρέχουσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου 2020 - 2023. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ζητείται και η δική σας συμβολή στο έργο του Επιμελητηρίου μ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 03/2020 Ολοκλήρωση της εργασίας και δημόσια διαβούλευση επί του πακέτου του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών ΕΤΕΚ

Εισαγωγή Σε συνέχεια σχετικής δημοσίευσης ημερομηνίας 19.06.2020 https://cutt.ly/HhHbgqy όπου το ΕΤΕΚ δημοσιεύεσε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών το οποίο αφορά την ανάθεση του «πακέτου» των μελετητικών υπηρεσιών από τον Πελάτη στο Μελετητικό Γραφείο, με...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/20: Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο

 Σύντομο ιστορικό 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό υπουργίας του Κ. Πετρίδη, σε στενή συνεργασία με το ΕΤΕΚ και αξιοποιώντας στοιχεία από έκθεση που κατέθεσαν Αυστριακοί εμπειρογνώμονες ετοίμασε και παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του συσ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 02/20: Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Λτδ)/ μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση τον Ιούνιο του 2012 του περί ΕΤΕΚ νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και παρόλο που έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών εγκυκλίων επί του θέματος, ε...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 7/19: Απόρριψη αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών στις περιπτώσεις που το ιδρυτικό έγγραφο εκφεύγει των προϋποθέσεων που έχει θέσει το ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, ειδικότερα σε σχέση με πρόνοιες που συχνά περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό τους Έγγραφο, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλ...

Περισσότερα →