Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος 04/21 Δημοσίευση Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή. Η ετοιμασία της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή εντάσσεται στο ευρύτερο πλα...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 03/21 Συνοπτικό έντυπο"Υφιστάμενη κατάσταση Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών"

Εγκύκλιος 03/21 Το ΕΤΕΚ αντιλαμβανόμενο την ελλιπή πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα στην αγορά, ετοίμασε σχετικό συνοπτικό Έντυπο με τίτλο Υφιστάμενη κατάσταση Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών. Το έντυπο κωδικοποιεί και παρουσιάζει την κατάσταση σε σχέση με τα ιδιωτικά έργα και κάνει...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 02/21 . Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι σε συνέχεια της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) που αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/21: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο του ΕΤΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, με σχετική του απόφαση, καθόρισε τις προτεραιότητες και τις θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν το Επιμελητήριο κατά την τρέχουσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου 2020 - 2023. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ζητείται και η δική σας συμβολή στο έργο του Επιμελητηρίου μ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 03/2020 Ολοκλήρωση της εργασίας και δημόσια διαβούλευση επί του πακέτου του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών ΕΤΕΚ

Εισαγωγή Σε συνέχεια σχετικής δημοσίευσης ημερομηνίας 19.06.2020 https://cutt.ly/HhHbgqy όπου το ΕΤΕΚ δημοσιεύεσε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών το οποίο αφορά την ανάθεση του «πακέτου» των μελετητικών υπηρεσιών από τον Πελάτη στο Μελετητικό Γραφείο, με...

Περισσότερα →