Άλλη Ενημέρωση


Προτεινόμενος περιορισμός στη χρήση του Μολύβδου στην υπαίθρια σκοποβολή, το κυνήγι και την αλιεία (ΚΧΠΑΥ/14)

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για περιορισμό της χρήσης και των επιπτώσεων του Μολύβδου στο περιβάλλον, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τις επηρεαζόμενες εταιρείες και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες ...

Περισσότερα →

Προκήρυξη Διαγωνισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

To Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, για τη διεκπεραίωση εκτιμητικών υποθέσεων. Ο διαγωνισμός διαχωρίζεται σε δύο μέρη: (α) Ανοικτός διαγωνισμός για την σύναψη «συμφωνίας πλαίσιο» με ενδιαφερόμενους εκτιμητές ακινήτων με ...

Περισσότερα →

Προκήρυξη μελέτης για Εκκλησία Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Αμμοχώστου

Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για Πολιτιστική Κληρονομιά, ανακοινώνει προκήρυξη μελέτης για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Αμμοχώστου. Η προθεσμία για υποβολή ενδιαφέροντος είναι η 21η Απριλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες. ...

Περισσότερα →

Προκήρυξη για μελέτη 3 τζαμιών στην επαρχία Λεμεσού και Πάφου

Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για Πολιτιστική Κληρονομιά, ανακοινώνει προκήρυξη για μελέτη 3 τζαμιών στην επαρχία Λεμεσού και Πάφου. Η μελέτη περιλαμβάνει: 1) Το τζαμί στο χωριό Αλέκτρορα, Λεμεσού. 2) Το τζαμί στο χωριό Αυδήμου, Λεμεσού. 3) Το τζαμί στο χωριό Τέρρα, Πάφου. Η προθεσμία για υποβ...

Περισσότερα →