Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου - Υπεύθυνη Δήλωση 2022

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει τα προβλήματα που προκύπτουν και τη δυσλειτουργία που δημιουργείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη του τα οποία ενώ εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία ή υποβολή μελετών. Με απόφαση της Διοι...

Περισσότερα →

Το Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης έχει αναθεωρηθεί

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης στο οποίο δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση του χωροταξικού διαγράμματος δόμησης που πρέπει να υποβάλλεται σε περιπτώσεις αιτήσεων για πολεοδομική αδειοδότηση, με βάση την Εντολή 2/2020, έχει αναθεωρηθεί και έχ...

Περισσότερα →

Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών με ΕΤΕΚ, αρχιτεκτονικές σχολές πανεπιστημίων και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συναντήθηκε, στις 17 Νοεμβρίου 2021, με κοινή αντιπροσωπεία εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, ακαδημαϊκών από τις αρχιτεκτονικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Κ...

Περισσότερα →

Οι παρουσιάσεις που έγιναν στο σεμινάριο: Υποβολή Αιτήσεων βάσει της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης - Σημεία που χρήζουν Προσοχής & Συναφή Θέματα

Αναρτήθηκαν οι παρουσιάσεις που έγιναν στο πρόφατο σεμινάριο «Υποβολή Αιτήσεων βάσει της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης - Σημεία που χρήζουν Προσοχής & Συναφή Θέματα», καθώς και το βίντεο του οπτικογραφημένου σεμιναρίου. Οι παρουσιάσεις καθώς και το βίντεο του οπτικογραφημένου σεμιναρ...

Περισσότερα →

Σε ιδιαίτερα παραγωγικό και εποικοδομητικό κλίμα συνάντηση ΕΤΕΚ - Γενικού Ελεγκτή

Στις 12 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα παραγωγικό και επικοδομητικό κλίμα, συνάντηση μεταξύ του ΕΤΕΚ και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΕΤΕΚ, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρός του κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή και ο κ. Βαρνάβας Λάμπρου μέλος της Διοικούσας Επιτρ...

Περισσότερα →