Άλλες εκδόσεις

Alphanews Live - ΜΟΤ για οικοδ...

Τη διενέργεια τεχνικών και στατικών ελέγχων σε οικίες και κτίρια, στο πρώτυπο του ΜΟΤ που διενεργείται κάθε χρόνο στα οχήματα, εισηγείται το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κ...

Περισσότερα →