Δήλωση και Καταβολή Τέλους Συμμετοχής Σε Σεμινάρια με Τέλος Συμμετοχής

Δήλωση Και Καταβολή Τέλους Συμμετοχής Σε Σεμινάρια Με Τέλος Συμμετοχής

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των επαγγελματιών Μηχανικών, μέσα από τη διοργάνωση και προσφορά ποιοτικών επιστημονικών σεμιναρίων που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς.

Για την υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής και την καταβολή τέλους συμμετοχής για Σεμινάρια με τέλος συμμετοχής του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ, πατήστε εδώ.