Δημήτρης Παντελή

Δημήτρης Παντελή

Ο Δημήτρης Παντελή γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1970. Ομιλεί πέρα από την ελληνική γλώσσα, αγγλικά και γερμανικά. Σπούδασε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες στο τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Δρέσδης στη Γερμανία. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο στη πληροφορική και αποφοίτησε το 1996. Εργάζεται ως Ανώτερος Λειτουργός Πληροφορικής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Εργάστηκε για 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 11 εκ των οποίων ως Διευθυντής Πληροφορικής σε μεγάλο Οργανισμό. Συμμετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια και εκθέσεις. Επιπρόσθετα, τα τελευταία 6 χρόνια συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπρο-Γερμανικού Πολιτιστικού Συνδέσμου ως Γενικός Γραμματέας.