Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Η Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα γεννήθηκε στη Λεμεσό. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από το Πανεπιστήμιο “Aston University” και μεταπτυχιακό τίτλο “Master in Public Sector Management” από το “Cyprus International Institute of Management”. Έχει εκτενή επαγγελματική πείρα σε εκπόνηση στατικών μελετών, κατασκευή οικοδομικών, θαλάσσιων έργων, έργων οδοποιίας και θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Είναι Προϊστάμενη του Κλάδου Μεταποίησης και Κατασκευών του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπου εργάζεται από το 1993. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και συμμετείχε στην ετοιμασία Οδηγών για τα Εργοτάξια και τις Εργασίες σε Ύψος. Εκπροσώπησε την Κύπρο σε Ομάδα της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών αξιολόγησης των υπηρεσιών επιθεώρησης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Τεχνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προτύπων (CEN) για τα ικριώματα. Συμμετείχε και διοργάνωσε διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι A΄ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου και Συντονίστρια της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας του ΕΤΕΚ. Επίσης, είναι εθνικός αντιπρόσωπος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνή Οργανισμού «International Safety and Health Construction Coordinators Association» (ISHCCO).