Δημοσίευση

Απόσυρση Υποψηφιότητας από τον κλάδο Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης για τις Εκλογές ΕΤΕΚ

Απόσυρση Υποψηφιότητας από τον κλάδο Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης για τις Εκλογές ΕΤΕΚ που θα διεξαχθούν στις 24.10.2020

Επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου με αρ. Μητρώου Α112521 υπέβαλε υποψηφιότητα για εκλογή στο Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ στον κλάδο Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης με βάση τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμούς, και αργότερα με έγγραφη δήλωση του ημερομηνίας 19.10.2020 την απέσυρε, και επειδή για τον συγκεκριμένο κλάδο είχαν υποβληθεί μόνο δύο (2) υποψηφιότητες, ανακοινώνεται ότι για τον συγκεκριμένο κλάδο δεν θα διεξαχθούν εκλογές όπως είχε νωρίτερα ανακοινωθεί.