Δημοσίευση

Συνάντηση ΕΤΕΚ με επαγγελματικές οργανώσεις και μέλη του στην Πάφο

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πάφο, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με εκπροσώπους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης, επιχειρηματίες και μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μελετητές και επιβλέποντες, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και επαγγελματικές οργανώσεις.

Στη θεματολογία της εν λόγω συνάντησης περιλήφθηκε η διαδικασία αδειοδότησης, η ομοιόμορφη ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου από μέρους των Αρχών Αδειοδότησης, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση και έγκριση νομοθετικών κειμένων που αφορούν σε βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά την ανάπτυξη καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν τους συγκεκριμένους κλάδους. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν και καταγραφούν απόψεις ώστε να δρομολογηθεί η επίλυση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη, επιβραδύνουν την αδειοδότηση και δυσκολεύουν το έργο πολιτών, μελετητών και επιχειρηματιών, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του ΕΤΕΚ, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, σε συναφή θέματα.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου αφουγκράστηκε τους προβληματισμούς και παράλληλα ενημέρωσε για τις δράσεις του ΕΤΕΚ. Περαιτέρω, αναμένεται να διευθετηθούν παρόμοιες συναντήσεις που σκοπό θα έχουν τη ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη που υπάρχει στα θέματα που προβληματίζουν τοπικούς παράγοντες και μέλη του ΕΤΕΚ στην Πάφο.