Δημοσίευση

Διαβάστε το νέο τεύχος του περιοδικού του ΕΤΕΚ, Απρίλιος 2021, τεύχος 254

Στο νέο τεύχος του περιοδικού του ΕΤΕΚ, Απρίλιος 2021, τεύχος 254: Άρθρο Συντακτικής Επιτροπής, Σελίδα 6, "Η διπλή αδειοδότηση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μελετητών", Του Δρα Γεώργιου Παναγή - ΘΕΜΑΤΑ: Στο Έτος Διά Βίου Μάθησης 2021 ΕΤΕΚ μπορούν να ενταχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα από άλλους Οργανισμούς / Παρέμβαση ΕΤΕΚ: Η κοινωνία απαιτεί να βρεθούν οι λύσεις για ομαλή λειτουργία της Πύλης Εμβολιασμών / Υποστήριξη ΕΤΕΚ για μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Παν. Κύπρου στο Σχολείο Φανερωμένης / Συνάντηση ΕΤΕΚ με Γενικό Λογιστήριο, Ελεγκτική Υπηρεσία

Σε μορφή pdf