Δημοσίευση

Προτεραιότητες 2020-2023 του ΕΤΕΚ για την κοινωνία και τα μέλη του

Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε Εργαστήρι του Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ:

Με την εκλογή του, τον Οκτώβριο του 2020, το νέο 30μελές Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καθόρισε τις προτεραιότητες των δράσεών του για την τριετία 2020-2023.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2021, στη Λεμεσό, διήμερο Εργαστήρι κατά το οποίο συζητήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες και βασικά θέματα για την τρέχουσα τριετία. Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου στο οποίο ήταν παρόντες οι πρώην πρόεδροι και ο πρώην διευθυντής του ΕΤΕΚ, καθώς και οι γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών του Επιμελητηρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν εννέα βασικά θέματα. Οι θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν και αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω, εμπίπτουν στους βασικούς άξονες ενασχόλησης του ΕΤΕΚ όπως είναι το Περιβάλλον και η Κλιματική Κρίση, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μηχανικής.

 

Σημειώνεται πως για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν προετοιμάστηκαν, από ομάδες εργασίας, σχετικές προτάσεις με πλαίσιο πολιτικής και σχέδιο δράσης τα οποία συζητήθηκαν εκτενώς στο Εργαστήρι. Με βάση την ανταλλαγή απόψεων και τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν, τα κείμενα θα οριστικοποιηθούν και αφού λάβουν την τελική τους μορφή θα αποτελέσουν τη βάση για τις δράσεις του Επιμελητηρίου τα επόμενα χρόνια.

 

Το Επιμελητήριο προγραμματίζει να παρουσιάσει και δημόσια τους στόχους και προτάσεις αυτές εντός των επόμενων βδομάδων. Η θεματολογία αναλυτικά:

• Ενδυνάμωση Παρεμβατικότητας ΕΤΕΚ

• Πλαίσιο Αδειοδότησης και Ελέγχου της Ανάπτυξης

• Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Μελέτης και Εκτέλεσης Έργων Δημοσίου

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός/ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

• Έρευνα και Καινοτομία

• Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Μηχανικής

• Περιβάλλον, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Κρίση

• Μεταφορές, Αστική Κινητικότητα, Κυκλοφοριακό και Οδική Ασφάλεια

• Ενέργεια, Φυσικό Αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Ανακοίνωση.