Δημοσίευση

Ζητείται Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Το ερευνητικό εργαστήριο «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων (εξωτερική χρηματοδότηση) του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.