Δημοσίευση

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Μηχανολόγος μηχανικός

Εργοδότης:

C & H HEAT-FLOW MECHANICAL CONTRACTORS LTD

Τίτλος θέσης:

Κοστολόγηση / Ετοιμασία Προσφορών για Μηχανολογικά Έργα και διαχείριση / εκτέλεση Μηχανολογικών Έργων.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Άπειροι αλλά και Έμπειροι με 5 Χρόνια.

Ωφελήματα:

Μισθός, ταμεία κοκ (Σύμφωνα με τα προσόντα και εμπειρία).

Επαρχία Εργοδότησης:

Λευκωσία

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@heatflow.com.cy, μέχρι την Τρίτη 30/11/2021.

Άλλες πληροφορίες:

Τηλ.:22763684