Δημοσίευση

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Πολιτικός μηχανικός

Εργοδότης:

T&A CYVIEW DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS LTD

Τίτλος θέσης:

Πολιτικός Μηχανικός

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

• Απόφοιτος/η Πανεπιστήμιου.

• Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε παρόμοια θέση.

• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS OFFICE, PROJECT).

• Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AUTOCAD).

• Υπεύθυνο & ευγενικό άτομο με πρωτοβουλία.

Καθήκοντα:

Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου.

Ωφελήματα:

Στα άτομα που θα επιλεγούν θα προσφερθούν πολύ ικανοποιητικές απολαβές και άλλα ωφελήματα ανάλογα με τα προσόντα και πείρα.

Επαρχία Εργοδότησης:

Λευκωσία

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό στο hr@cyview-developers.com.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.: 22486955