Δημοσίευση

Ζητείται Σύμβουλος Μηχανικός

Εταιρεία ζητά να προσλάβει σύμβουλο μηχανικό.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Μηχανικός Πολεοδομίας - Χωροταξίας ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός

Εργοδότης:

A.L.A. Planning Partnership Consultancy L.L.C

Τίτλος θέσης:

Σύμβουλος Μηχανικός

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

• Πτυχίο Μηχανικού Πολεοδομίας - Χωροταξίας ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού.

• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

• Κάτοικος Λευκωσίας.

• Προηγούμενη εμπειρία μη απαραίτητη.

• Δυνατότητα ένταξης στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» της ΑνΑΔ, θεωρείται επιπρόσθετο αλλά όχι απαραίτητο κριτήριο.

Ωφελήματα:

Μισθός αναλόγως προσόντων

Επαρχία Εργοδότησης:  

Λευκωσία

Καθήκοντα και Ευθύνες

• Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελετών (Πολεοδομικών, Κυκλοφοριακών κ.α.).

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@alaplanning.com, μέχρι την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.

Άλλες πληροφορίες:

Τηλ.: 22 518556/7