Δημοσίευση

Ζητούνται Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ή Πολιτικοί Μηχανικοί

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονες μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς. 

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός

Εργοδότης:

United Nations Development Programme (UNDP)

Τίτλος θέσης:

Engineer of Contract (3) για τα έργα της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Education:

• Bachelor’s degree in Architecture and/or Structural/Civil Engineering.

Experience:

• Bachelor’s degree with 3 year of relevant experience in site supervision and/or civil works contract management.

• At least one site supervision experiences of projects similar to restoration/conservation/repair of stone buildings and similar architectural/cultural heritage buildings/structures.

Job Knowledge/Technical Expertise/ Organizational Development:

• Understands the main processes and methods of work regarding to the position.

• Demonstrates good knowledge of information technology and applies it in work assignments.

• Demonstrates ability to identify problems and proposes solutions.

Language requirements:

• Fluency in English is required.

• Proficiency in Greek and/or Turkish is required.

Other:

• Valid driver’s license is a requirement.

• Registration at relevant professional association.

Travel:

• Functions include traveling in Cyprus. Ability to travel to the project sites. Duty station is in Nicosia, Cyprus and will require to travel to the projects located in Cyprus.

Ωφελήματα:

Όπως αναφέρονται στους ακόλουθους συνδέσμους.

Άλλες πληροφορίες:

Πληροφορίες για τις αγγελίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Θέση (1)

Θέση (2)

Θέση (3)

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις (2) & (3) παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους διαδικτυακά μέσω των παραπάνω συνδέσμων, μέχρι την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση 1, μέχρι την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.