Δημοσίευση

Ζητούνται Μηχανικοί Έργων

Εταιρεία ζητά να προσλάβει δύο δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση των θέσεων του Μηχανικού Έργων (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Περισσότερες πληροφορίες