Πάρις Σκούλουκος

Ο κ. Πάρις Σκούλουκος απέκτησε το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην Αθήνα, μετά από πενταετή φοίτηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του επιβραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) της Ελλάδος, λόγω της επίδοση του.

Στην αρχή της σταδιοδρομίας του εργάστηκε τόσο στο εξωτερικό (Αθήνα, Χαλκιδική, Τεχεράνη, Λιβύη) σε μελετητικές και/ή κατασκευαστικές εταιρείες, όσο και στην Κύπρο σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Διετέλεσε τεχνικός διευθυντής δικής του εταιρείας κατασκευών και ανάπτυξης.

Από το 1984 μέχρι σήμερα, διατηρεί μελετητικό γραφείο, που ασχολείται με την εκπόνηση σχεδίων, επίβλεψη και διαχείριση έργων όπως πολυκατοικίες, κατοικίες, διατηρητέες οικοδομές, πολυδύναμα κέντρα και άλλα αναπτυξιακά έργα, πολλά αναπτυξιακά έργα του Δήμου Λευκωσίας (πολιτιστικά κέντρα, ανάπλαση δρόμων και πλατειών, όπως η πλατεία Σολωμού, ανακαίνιση παραδοσιακών κτιρίων, εξωραϊσμό όψεων κτιρίων στους αστικούς πυρήνες της Λευκωσίας, Παλλουριώτισσας, Καϊμακλίου κλπ), εργοστάσια, αντισεισμική αναβάθμιση σχολείων και άλλων κτιρίων, διαμόρφωση πλατειών κ.λ.π.

Από την ενασχόληση του με τα αναπτυξιακά έργα του Δήμου, κέρδισε τρία βραβεία:
1. Βραβείο Αλέξη Θεοδοσιάδη το 2010, για την «Ανάπλαση περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ στη εντός των τειχών Λευκωσία»
2. Βραβείο Αλέξη Θεοδοσιάδη το 2010, «για το Έργο Πολιτιστικό Κέντρο Μύλοι»
3. Το διεθνές βραβείο Grand Prix European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2011 on the Research «Architectural Heritage of the Buffer Zone in the Walled City of Nicosia»
O Πάρις Σκούλουκος είναι μέλος του ΕΤΕΚ, του ΤΕΕ, του ΣΠΟΛΜΗΚ και της ΠΟΕΕΜ.
Είναι Πρόεδρος του κλιμακίου 1 του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ.
Είναι Διαιτητής, Διαμεσολαβητής για εμπορικά θέματα και πραγματογνώμονας.

Υπήρξε:
Πρόεδρος του (ΣΠΟΛΜΗΚ), επαρχιακό Λευκωσίας - Κερύνειας,
πρόεδρος της επιτροπής του ΕΤΕΚ για τον έλεγχο κτηρίων,
πρόεδρος του ΣΠΜΑΚ, επαρχιακό Λευκωσίας – Κερύνειας
πρόεδρος Συνδέσμου γονέων σε Γυμνάσιο. και
εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ και του ΣΠΟΛΜΗΚ σε διάφορες επιτροπές.
Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων για διαιτησίες, και έχει εκτελέσει αρκετές διαιτησίες και πραγματογνωμοσύνες.


PARIS SKOULOUKOS
Mr. Paris Skouloukos obtained a degree in Civil Engineering from the National Technical University of Athens (NTUA) in Athens, after a five-year studies. Throughout his studies, he was awarded by the Hellenic State Scholarship Foundation (IKY), due to his performance.
At the beginning of his career he worked both abroad (Athens, Halkidiki, Tehran, Libya) in design and / or construction companies, and in Cyprus in a large construction company. He was the technical director of his own construction and development company.
From 1984 until today, he maintains a design office, which designs, supervises and manages projects such as apartment buildings, houses, listed buildings, multifunctional centers and other development projects, many development projects of the Municipality of Nicosia (cultural centers and regeneration , such as Solomou Square, renovation of traditional buildings, landscaping of building facades in the urban cores of Nicosia, Pallouriotissa, Kaimakliou, etc.), factories, anti-seismic upgrade of schools and other buildings, configuration squares etc.
From his involvement with the development projects of the Municipality, he won three awards:1.Alexis
Theodosiadis Award in 2010, for the "Regeneration of the Takht-El-Kale area in the Nicosia within the walls"
2. Alexis Theodosiadis Award in 2010, "for the Myloi Cultural Center Project"
3. The International Grand Prix European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2011 on the Research «Architectural Heritage of the Buffer Zone in the Walled City of Nicosia»
Paris Skouloukos is a member of ETEK, TEE, SPOLMIK and POEEM.
He is the Chairman of Division 1, of the Disciplinary Board of ETEK.
He is an Arbitrator, a Mediator for commercial matters and an expert.
He has been: President
of (SPOLMIK), province of Nicosia - Kyrenia,
Chairman of the ETEK Committee for Building Control,
President of SPMAK, Nicosia - Kyrenia province
President of the Parents` Association in High School. and
representative of ETEK and SPOLMIK in various committees.
He has attended a number of refereeing seminars, and has conducted several refereeing and expertise.