Πληρωμή Τελών Φυσικών Προσώπων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το Επιμελητήριο για τη διευκόλυνση των μελών του, παρέχεται η ευχέρεια ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών που αφορούν την ετήσια συνδρομή και την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα.

Τα μέλη του ΕΤΕΚ που επιθυμούν να προχωρήσουν στην πληρωμή των ετήσιων τελών συνδρομής ή/και άδειας άσκησης επαγγέλματος διαδικτυακά, δύναται να το πράξουν με απευθείας μετάβαση στον ειδικό κόμβο της υπηρεσίας jcc smart.

Οφειλές Μελών για το 2021 – Παραχώρηση πακέτου μέσων ατομικής προστασίας