Θωμάς Μίτα

Θωμάς Μίτα

Ο Θωμάς Μίτα είναι Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Εκπαιδευτής στην εταιρεία Mita Consulting Engineers. Έχει εργαστεί για περισσότερα από 22 χρόνια στους τομείς της Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας, Μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση Ηλεκτροµηχανολογικών έργων.

Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, διπλώματος Δημοσίων Σχέσεων από το Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων και επίσης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην δια βίου μάθησης σε ενήλικες.  Είναι μέλος στους επαγγελματικούς συνδέσμους του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ηνωμένου Βασιλείου (IET), ETEK Κύπρου (αιρετό μέλος του Γενικού Συμβουλίου από το 2017). Το 2015 εξελέγη μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιου του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου όπου υπηρέτησε  το σύνδεσμο σαν Γ. Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, και Πρόεδρος.

Έχει αποκτήσει σημαντική  εκπαιδευτική και συμβουλευτική εμπειρία, και μεταξύ άλλων ασχολήθηκε µε την εκπαίδευση προσωπικού,  μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση έργων , μελέτη και εφαρμογή κανονισμών, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Συστημάτων αξιολόγησης και έρευνας. Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό σχετικά με θέματα μηχανικής και εκπαίδευσης.

Η επαγγελματική του εκπαίδευση είναι συνεχής καλύπτοντας  θέματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ηλεκτρολογίας, Εφαρμογή Ηλεκτρολογικών Κανονισμών, Επιθεώρησης και Ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, Διεθνή πρότυπα BS EN, και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.