Βύρων Ιωάννου

Βύρων Ιωάννου

Ο Βύρων Ιωάννου σπούδασε αρχιτεκτονική (Dip. Eng.) και πολεδομία - χωροταξία (MSc, PhD) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και πολεοδομικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Leeds Beckett. Διδάσκει Πολεοδομία στο Πανεπιστήμιο Frederick και Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εκτενή επαγγελματική εμπειρία, έρευνα, δημοσιεύσεις και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς σχετικά με τον βιώσιμο αστικό σχεδιασμό, την κοινωνική συνοχή σε πόλεις και οικισμούς και την πολεοδομική πολιτική και νομοθεσία. Είναι διαπιστευμένος εμπειρογνώμονας/ αξιολογητής στην Υπηρεσία Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό COST καθώς και σε εθνικές αρχές άλλων κρατών.