Εγγραφή και Ανανέωση Εγγραφής Στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών

To Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) παρέχει την ευχέρεια για διαδικτυακή υποβολή αίτησης για την εγγραφή και την ανανέωση εγγραφής εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ. Η εγγραφή/ανανέωση εγγραφής γίνεται μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://registrationsllc.e-etek.org.cy/.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο και αξιόπιστο σύστημα, μέσω του οποίου οι αιτητές μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις πληροφορίες και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για εξέταση της αίτησής τους.  Η καταβολή τελών για την εξέταση των αιτήσεων είναι εφικτή επίσης διαδικτυακά, μέσω του προαναφερόμενου συστήματος.