Ανδρέας Θεοδότου (2014)

Ανδρέας Θεοδότου

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978. Αποφοίτησε το 2003 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποκτώντας Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική και κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο Eur.Ing. που απονέμεται από τη FEANI (Ευρωπαϊκή Ένωση Μηχανικών). Εργάστηκε αρχικά ως τεχνικός διευθυντής σε εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Το 2008 ίδρυσε το τεχνικό γραφείο ANDREAS THEODOTOU L.L.C. το οποίο παρέχει υπηρεσίες στατικών/αντισεισμικών μελετών, μελετών ενισχύσεως υφιστάμενων κατασκευών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων. Από τον Οκτώβριο του 2020 έχει εκλεγεί στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, ενώ είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ από το 2014. Υπηρετεί το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) ως Πρόεδρος για δεύτερη συνεχή θητεία, ενώ από το 2007 εκλέγεται ανελλιπώς σε διάφορες θέσεις, αρχικά στο Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας και μετέπειτα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.  Είναι Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής της FEANI Κύπρου, μέλος της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ), και ταυτόχρονα Β΄ Γενικός Γραμματέας του ΣΠΜΑΚ. Είναι Συντονιστής της Επιτροπής «Βιώσιμες Μεταφορές, Κυκλοφοριακό και Οδική Ασφάλεια», του ΕΤΕΚ και εκπρόσωπος του στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Συμμετείχε στην επιτροπή ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων, ενώ τώρα συμμετέχει στην επιτροπή του CYS, TC-18 για τους Ευρωκώδικες. Είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου στο ECCE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών), μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγγραφής μελών της FEANI και εκπρόσωπος της Κύπρου στην EAEE (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αντισεισμικής Μηχανικής).