Εβδομαδιαίο eNewsletter & Μηναίο Ενημερωτικό Δελτίο

Εβδομαδιαίο eNewsletter και Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Περιοδικό)

Εβδομαδιαίο eNewsletter

Εγγραφή για λήψη του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ

Από την ιστοσελίδα στη διεύθυνση (https://e-etek.org.cy/) ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει στο email του το newsletter με νέα και εκδηλώσεις που αφορούν τον κόσμο της Μηχανικής στην Κύπρο και το εξωτερικό. Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται σταθερά δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή) και εκτάκτως σε ειδικές περιπτώσεις.

Λήψη Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ σε έντυπη μορφή

Τα μέλη του ΕΤΕΚ δύναται να λαμβάνουν τα μηνιαία τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ σε έντυπη μορφή, εφόσον το δηλώσουν.  Τα τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου (εκδίδονται 11 ετήσια) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.  Στο Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΕΚ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πληροφόρηση για δράσεις, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου καθώς και άρθρα και αναλύσεις για τεχνικά θέματα