Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου - Υπεύθυνη Δήλωση 2022

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει τα προβλήματα που προκύπτουν και τη δυσλειτουργία που δημιουργείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη του τα οποία ενώ εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία ή υποβολή μελετών. Με απόφαση της Διοι...

Περισσότερα →

Αναρτήθηκε το Περιοδικό ΕΤΕΚ Νοεμβρίου 2021, τεύχος 260

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα το νέο τεύχος του Περιοδικού του ΕΤΕΚ, Νοεμβρίου 2021 (τεύχος 260) - σε μορφή pdf. Στην πλούσια ύλη του τεύχους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  Άρθρο Συντακτικής Επιτροπής, στη σελίδα 6, "Το ETEK είναι ο επιστημονικός τεχνικός συμβουλευτικός φορέας του κράτους". Του Σωτήρη...

Περισσότερα →

Το Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης έχει αναθεωρηθεί

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης στο οποίο δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση του χωροταξικού διαγράμματος δόμησης που πρέπει να υποβάλλεται σε περιπτώσεις αιτήσεων για πολεοδομική αδειοδότηση, με βάση την Εντολή 2/2020, έχει αναθεωρηθεί και έχ...

Περισσότερα →

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Το Ενεργειακό Γραφείο έχει δημοσιεύσει νέα έκδοση με τίτλο «Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς - Έργο VIOLET». Η έκδοση αυτή ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου VIOLET [preserve traditional buiLdings through Energy reduction] και συγ...

Περισσότερα →

Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών με ΕΤΕΚ, αρχιτεκτονικές σχολές πανεπιστημίων και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συναντήθηκε, στις 17 Νοεμβρίου 2021, με κοινή αντιπροσωπεία εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, ακαδημαϊκών από τις αρχιτεκτονικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Κ...

Περισσότερα →