Ιωάννης Ζαπίτης (2014)

Ιωάννης Ζαπίτης

O Ιωάννης Ζαπίτης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1975 και αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το 1993. Μετά τη στρατιωτική του θητεία σπούδασε Electrical and Computer Engineering στο Rutgers University, New Jersey, USA, από όπου απέκτησε το πτυχίο Bachelor of Science (BSc) το 1999. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Tennessee, στο Knoxville από όπου απέκτησε τον τίτλο Master of Science (MSc) in Electrical Engineering (2001). Επίσης, κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο Master in Business Administration (MBA) από το Cyprus International Institute of Management (2008).

Στην Κύπρο εργάστηκε από το 2001 ως Μηχανικός στον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) Spidernet, και από το 2002  εργάζεται ως Μηχανικός στη Cyta.  Τα υφιστάμενα  καθήκοντά του περιλαμβάνουν την τεχνική διαχείριση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Τηλεόρασης (IPTV). Έχει εκπροσωπήσει τη Cyta σε διεθνή συνέδρια, συμμετέχει συστηματικά σε εκπαιδεύσεις και σε ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη νέων έργων.

Κατέχει την επαγγελματική πιστοποίηση «Verimatrix Certified Engineer - IPTV», τις πιστοποιήσεις στην ασφάλεια δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής «Certified Ethical Hacker (CEH)» και «Certified in Advanced Penetration Testing (CAST)». Έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή, καθώς επίσης και την εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001).

Διατελεί μέλος του «Γενικού Συμβουλίου» του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) από το 2014.