Βιογραφικό Πλάτωνα Στυλιανού

Πλάτωνας Στυλιανού

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1971, αποφοίτησε με Άριστα από το λύκειο Αποστόλου Πέτρου & Παύλου στη Λεμεσό και σπούδασε με υποτροφία στο University of Glamorgan (U.K.). Είναι Πολιτικός Μηχανικός (Chartered Engineer) με μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα Διαιτησιών, Fellow του Institution of Civil Engineer του Η.Β., (FICE) και Fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Η.Β.,  (FCIArb), Ανώτερος Διαιτητής ΕΤΕΚ και Διαμεσολαβητής για Εμπορικά θέματα (εγγεγραμμένος βάση του Νόμου Αρ. 159(Ι) του 2012). Διατηρεί γραφείο Συμβούλων Πολιτικών Μηχανικών, παρέχοντας υπηρεσίες στατικών και αντισεισμικών μελετών, ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών, μελέτης ειδικών κατασκευών, αποκατάστασης Μνημείων και Παραδοσιακών οικοδομών, επιβλέψεων και διαχείρισης έργων.

Παρέχει επίσης υπηρεσίες στον Τομέα Επίλυσης Διαφορών στα Δομικά Συμβόλαια (Διαιτησίες, Διαμεσολαβήσεις, Πραγματογνωμοσύνες κλπ.). Ήταν Συντονιστής της Ομάδας Έργου για τη συγγραφή των Κανονισμών Διαιτησίας‘‘ETEK Arbitration Rules’’ καθώς και μέλος της ομάδας συγγραφής του Κώδικα Ηθικής Διαιτητών ΕΤΕΚ (ETEK Code of Ethics). Είναι Μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS TC 18: Ευρωκώδικες και Συντονιστής της Υποεπιτροπής CYS TC 18 SC 03&04. Είναι επίσης Συντονιστής της επιτροπής Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (ΤΕΚ) και της ομάδας εργασίας για μετάφραση του Συμβολαίου FIDIC Yelllow Book 2017 στα Ελληνικά.

Διετέλεσε Προέδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου για δύο συνεχόμενες θητείες (2013 – 2015 και 2015 – 2017). Είναι εκλεγμένο Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), από το 2014. Εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ για την τριετία 2020 μέχρι 2023. Εκλέχθηκε στη θέση του επόμενου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ECCE (European Council of Civil Engineers) για την τριετία 2024-2027 και Αντιπροέδρου για την τριετία 2021-2024 (Vice President/ President Elect), ενώ είναι εκλεγμένο Μέλος από το 2018 μέχρι το 2021, στο Executive Board του ECCE (European Council of Civil Engineers).