Ανακοινώσεις Παρεμβάσεις

Ζητείται Civil Engineer

A company is looking to hire a civil engineer. Επάγγελμα/ Κλάδος: Civil Engineer Εργοδότης: Citrus Gardens Development Ltd (member of Imperio Group) Τίτλος θέσης: Site Engineer Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: • Bachelor’s Degree in civil engineering. • Minimum 1 year of experience in ...

Περισσότερα →

CEN /CENELEC - November 2021_ Notification Procedure 1025/2012

Γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN / CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων, μπορείτε, αφού μελετήσετε τους τίτλους: α...

Περισσότερα →

Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου - Υπεύθυνη Δήλωση 2022

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει τα προβλήματα που προκύπτουν και τη δυσλειτουργία που δημιουργείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη του τα οποία ενώ εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία ή υποβολή μελετών. Με απόφαση της Διοι...

Περισσότερα →

Το Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης έχει αναθεωρηθεί

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης στο οποίο δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση του χωροταξικού διαγράμματος δόμησης που πρέπει να υποβάλλεται σε περιπτώσεις αιτήσεων για πολεοδομική αδειοδότηση, με βάση την Εντολή 2/2020, έχει αναθεωρηθεί και έχ...

Περισσότερα →

Ζητείται Επιθεωρητής Εργοταξίου

Εταιρεία ζητά να προσλάβει επιθεωρητή εργοταξίου. Επάγγελμα/ Κλάδος: Πολιτικής Μηχανικής Εργοδότης: Z&A Consulting Engineers Τίτλος θέσης: Επιθεωρητής Εργοταξίου Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: • Κάτοχος διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμου προσόντος, στον κλ...

Περισσότερα →