Αρχείο Ανακοινώσεων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοίνωσε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας - Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά ...

Περισσότερα →

Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοίνωσε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Α...

Περισσότερα →


Νέες επιχορηγήσεις €800.000 για έρευνα από το ΙΠΕ

Χρηματοδοτήσεις ύψους 800.000 ευρώ, θα διαθέσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο προκήρυξης τεσσάρων νέων διεθνικών Προσκλήσεων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα καλεί ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μικρομεσαίες ε...

Περισσότερα →

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων των εργατικών ατυχημάτων που συνέβηκαν το 2013

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δημοσίευσε έκθεση με ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των ατυχημάτων που συνέβηκαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα κατά το έτος 2013. Διευκρινίζεται ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία για τη γνωστοποίηση των εργ...

Περισσότερα →