Αρχείο Ανακοινώσεων

Ζητείται Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Το ερευνητικό εργαστήριο «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων (εξωτερική χρηματοδότηση) του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. ...

Περισσότερα →

Υποβολή προσφοράς για τα νέα έργα συντήρισης του Προμαχώνα Ντιαμάντε στα τείχη της Αμμοχώστου

Το UNDP Cyprus δέχεται προσφορές για τα νέα έργα συντήρησης (σχεδιαστικό μέρος) του Προμαχώνα Ντιαμάντε στα τείχη της Αμμοχώστου. Οι προσφορές υποβάλλονται διαδικτυακά μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου, η ώρα 16:00 (τοπική ώρα Κύπρου). Απορίες αποστέλλονται στο Solicitations.cy@undp.org.  Περισσότερ...

Περισσότερα →


Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις Ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N.70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για εργοδότηση εννέα (9) Εργοδοτουμέ...

Περισσότερα →