Αρχείο Ανακοινώσεων

Ζητούνται Αρχιτέκτονες

Εταιρεία ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονες. Επάγγελμα/ Κλάδος: Αρχιτεκτονικής Εργοδότης: Kythreotis Architects LLC Τίτλος θέσης: Αρχιτέκτονας Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Αρχιτέκτονας χωρίς εμπειρία, πρόσφατος απόφοιτος πανεπιστημίου, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤ...

Περισσότερα →

Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταποίηση - Μάιος, Ιούνιος και Νοέμβριος 2021

Ο ψηλός δείκτης συχνότητας και η σοβαρότητα εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε δραστηριότητες της Μεταποίησης ώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προγραμματίσει τη διεξαγωγή κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Νοέμβριο, εκστρατεία...

Περισσότερα →


Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας – Διενέργεια Μελετών για Γεωλογικές/ Γεωτεχνικές Επισκοπήσεις

Παρατίθεται επιστολή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης με θέμα «Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλόλητας», ημερομηνίας 20.05.2021, στην οποία περιλαμβάνεται πληροφόρηση σε σχέση με τη διενέργεια μελετών για γεωλογικές/γεωτεχνικές επισκοπήσεις σε σχέση με τις Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας.  Ειδικότερα, στ...

Περισσότερα →