Αρχείο Ανακοινώσεων

Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης - Διάταγμα 2016

Έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί στις 23/12/2016 Διάταγμα που τροποποιεί το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 379/2016). Σημειώνεται ότι οι νέες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης όπως αυτές καθορίζονται στην ...

Περισσότερα →

Παράταση στη Δημόσια Διαβούλευση για τη δημιουργία μητρώου μελετητών

Δίνεται παράταση μέχρι τις 13/1/2017 στη Δημόσια Διαβούλευση για τους Κανονισμούς που ενεργοποιούν τη νέα πρόνοια της νομοθεσίας 19(I)/2016 (περί ρύθμισης Οδών και Οικοδομών) για τη δημιουργία μητρώου μελετητών, μετά από σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν.

Περισσότερα →

Έτος Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ - Πάνω από 50 δράσεις επιμόρφωσης και διάχυσης της γνώσης

Έτος Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ - Πάνω από 50 δράσεις επιμόρφωσης και διάχυσης της γνώσης   Η ενθάρρυνση και προαγωγή της τεχνικής εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, θεωρείται μια από τις πλέον σημαντικές θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕ...

Περισσότερα →

ΚΔΠ 344/2016- Περί Ενεργειακής Απόδοσης (Διαχειριστές Ενέργειας) Διάταγμα του 2016

Στις 2/12/16 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας το «Περί Ενεργειακής Απόδοσης (Διαχειριστές Ενέργειας) Διάταγμα του 2016» με αριθμό Κ.Δ.Π 344/2016, δυνάμει των Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων. Το Διάταγμα ...

Περισσότερα →

Εγχειρίδιο Σλοβακικής Προεδρίας - Developing a European research and Innovation Ecosystem for Innovative SME's

Μικρό εγχειρίδιο το οποίο η Σλοβακική Προεδρία έχει εκδώσει στα πλαίσια προώθησης της προτεραιότητας της “Developing a European research and Innovation Ecosystem for Innovative SME’s”, όπου περιλαμβάνονται καλές πρακτικές σχετικά με καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά χώρα μέλος της ΕΕ. Σημειών...

Περισσότερα →