Αρχείο Ανακοινώσεων

Κώδικας Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές-Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις)

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσης του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης έχει ετοιμάσει Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ. Η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και η πιστή εφαρ...

Περισσότερα →

Οι προτεραιότητες του ΕΤΕΚ και βασικά θέματα τριετίας, σε εργαστήρι του Γενικού Συμβουλίου

Με την εκλογή του, τον περασμένο Ιούνιο, το νέο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καθόρισε τις προτεραιότητες της τριετίας. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε, στις 25 και 26 Νοεμβρίου, στην Πάφο, διήμερο εργαστήρι κατά το οποίο συζητήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες και βασικά θέματα για την τρέχουσ...

Περισσότερα →

Οι προτεραιότητες του ΕΤΕΚ και βασικά θέματα τριετίας, σε εργαστήρι του Γενικού Συμβουλίου

Με την εκλογή του, τον περασμένο Ιούνιο, το νέο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καθόρισε τις προτεραιότητες της τριετίας. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε, στις 25 και 26 Νοεμβρίου, στην Πάφο, διήμερο εργαστήρι κατά το οποίο συζητήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες και βασικά θέματα για την τρέχουσ...

Περισσότερα →

Σκόνη στην Ατμόσφαιρα της Κύπρου στις 27 Νοεμβρίου 2017

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα, ήταν αυξημένες και κυμάνθ...

Περισσότερα →