Διοικούσα Επιτροπή 2002-05

Προηγούμενες Διοικούσες Επιτροπές 2002-05

Εκλογή Αξιωματούχων και Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ

Με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς Εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το τριανταμελές Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές της Κυριακής 26 Μαΐου, σε συνεδρία του στις 28 Μαΐου εξέλεξε τους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ και τα άλλα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής:

  • Τη θέση του Προέδρου διεκδίκησαν οι κ.κ. Θέμος Δημητρίου και Πανίκος Χ. Παπαδόπουλος και εξελέγη ο κ. Θέμος Δημητρίου
  • Τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου διεκδίκησαν οι κ.κ. Κώστας Ιωάννου και Πανίκος Πασίας και εξελέγη ο κ. Κώστας Ιωάννου.
  • Β’ Αντιπρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο κ. Τάκης Πεττεμερίδης
  • Τη θέση του Γενικού Γραμματέα διεκδίκησαν οι κ.κ. Στέλιος Αχνιώτης και Χρίστος Ευθυβούλου και εξελέγη ο κ. Χρίστος Ευθυβούλου
  • Γενικός Ταμίας εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο κ. Αντώνης Βαλανίδης
  • Τις άλλες τέσσερις θέσεις μελών της εννιαμελούς Διοικούσας Επιτροπής διεκδίκησαν οι κ.κ. Στέλιος Αχνιώτης, Μαρία Ευθυμίου, Στέλιος Στυλιανού, Χρίστος Τραχωνίτης, Γιώργος Φαίδωνος, Κώστας Χαραλάμπους και Βάσος Χρίστου. Μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Στέλιος Αχνιώτης, Στέλιος Στυλιανού, Χρίστος Τραχωνίτης και Βάσος Χρίστου.

28 Μαΐου 2002