Διοικούσα Επιτροπή 1992-95

Προηγούμενες Διοικούσες Επιτροπές 1992-95

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγιναν στις 3 Νοεμβρίου 1992 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Το 30μελές Γενικό Συμβούλιο που προήλθε από τις τελευταίες γενικές εκλογές εξέλεξε του ακόλοθους, οι οποίοι αποτελούν και την πρώτη εκλελεγμένη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ:

Πρόεδρος: Νίκος Μεσαρίτης, Αρχιτέκτονας
Α’ Αντιπρόεδρος: Χάρης Θράσου, Πολ. Μηχανικός
Β’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Δ. Ιωάννου, Ηλεκτρολόγος
Γεν. Γραμματέας: Λούκας Αριστοδήμου, Μηχανολόγος
Γεν. Ταμίας: Αντώνης Βαλανίδης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Μέλη:

Θέμος Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός

Τάκης Πεττεμερίδης, Αρχιτέκτονας

Ανδρέας Παναγιώτου, Γεωλόγος

Κώστας Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος