Διοικούσα Επιτροπή 1996-99

Προηγούμενες Διοικούσες Επιτροπές 1996-99

Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγινε σήμερα Τρίτη στα γραφεία του Επιμελητηρίου, ο καταρτισμός σε σώμα και η εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) από το 30μελές Γενικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της Κυριακής 7 Απριλίου 1996.

Στην πρώτη του συνεδρία, το Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τους αξιωματούχους του Επιμελητηρίου και στη συνέχεια έγινε η εκλογή των υπολοίπων μελών για τη συμπλήρωση της Διοικούσας Επιτροπής.

Η σύνθεση της νέας ΔΕ όπως πιο κάτω:

Πρόεδρος:  Μεσαρίτης Νίκος
Α’ Αντιπρόεδρος: Δημητρίου Θέμος
Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννου Κώστας
Γενικός Γραμματέας: Πεττεμερίδης Τάκης
Γενικός Ταμίας: Βαλανίδης Αντώνης
Μέλη: 

Ελευθερίου Πολύβιος

Ευθυβούλου Χρίστος

Φράγκου Έλλη

Χαραλάμπους Κώστας

Τόσον οι εκλογές για το Γενικό Συμβούλιο της περασμένης Κυριακής, όσο και οι εκλογές για τη Διοικούσα Επιτροπή επισφραγίζουν, επιβεβαιώνουν και ισοδυναμούν με ψήφο εμπιστοσύνης προς την πολιτική και δράση που ακολούθησαν τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του τα εκλελεγμένα σώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Αναλαμβάνοντας, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ τα καθήκοντά της, υποσχέθηκε να τηρήσει την ίδια στάση μαχητικότητας, ενδιαφέροντος για τα κοινά και υπεράσπισης των συμφερόντων των πολιτών στα τεχνικά θέματα.

Συνεργαζόμενη με τις υπηρεσίες του Κράτους, της Βουλής των Αντιπροσώπων και τα Κυπριακά Κόμματα, η Διοικούσα Επιτροπή ως εκτελεστικό όργανο, θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία του Επιμελητηρίου, διανύοντας μια τριετή πορεία με στρατηγικούς στόχους οι οποίοι θα καθοριστούν σε συζητήσεις του Γενικού Συμβουλίου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αυτονομία των επιστημονικών κλάδων του ΕΤΕΚ, στην παρουσία του σε άλλες πόλεις και επαρχίες, στις νομοθετικές ρυθμίσεις για πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος σε κάθε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, κρατώντας όμως παράλληλα σαν κυρίαρχους στόχους το ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο και τη πίστη για μια Κύπρο ελεύθερη με όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκατεστημένα για κάθε πολίτη της.

9 Απριλίου 1996