Διοικούσα Επιτροπή 1999-02

Προηγούμενες Διοικούσες Επιτροπές 1999-02

Μεσαρίτης Νίκος Πρόεδρος
Αλετράρης Γεώργιος Μέλος ΠΣ
Ανατολίτης Γιάννης Μέλος ΠΣ
Κουμπάρος Σταύρος Μέλος ΠΣ
Πελεκάνος Αντώνης Μέλος ΠΣ
Σαββίδης Λάζαρος Μέλος ΠΣ