Γενικό Συμβούλιο 1992-95

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΕΚ

Επειδή με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 7 των περί ΕΤΕΚ (Εκλογές) Κανονισμών του 1992, έχουμε διορισθεί από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ ως εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου 1992 για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, και μετά την διεξαγωγή των εκλογών και την καταμέτρηση των ψήφων, που έγιναν με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 8 του περί ΕΤΕΚ νόμου, αριθμός 224 του 1990 και τις πρόνοιες των προαναφερόμενων Κανονισμών, ανακηρύσσομεν:

Α. Ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου, κατά κλάδο μηχανικής επιστήμης, και κατά σειρά επιτυχίας τους ακόλουθους:

α) Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης Αρχιτεκτονικής Τοπίου:

1. Νίκος Μεσαρίτης  Αρ. Ψήφων 123
2. Πετρίδου Αγνή  Αρ. Ψήφων 101
3. Πεττεμερίδης Χριστάκης Αρ. Ψήφων 95
4. Χρίστου Βασίλειος (Βάσος) Αρ. Ψήφων 94
5. Μαύρου Μαρία  Αρ.Ψήφων 81
6. Οικονόμου Σταύρος Αρ. Ψήφων 81

β) Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης μηχανικής τοπίου

1. Δημητρίου Θέμος Αρ. Ψήφων 215
2. Θράσου Χάρης Αρ. Ψήφων 195
3. Κυριακίδης Χρίστος  Αρ. Ψήφων 178
4. Μαυρονικόλας Διονύσης Αρ. Ψήφων 159
5. Πρωτοπαπάς Νάκος (Αντώνης) Αρ. Ψήφων 148
6. Φράγκου Έλλη Αρ. Ψήφων 145
7. Κάννας Ιωάννης  Αρ. Ψήφων 140
8. Θεοφίλου Ιωάννης Αρ. Ψήφων 135
9. Κωνσταντίνου Σ. Κώστας Αρ. Ψήφων 120

γ) Μηχανολογική Μηχανική

1. Καθητζιώτης Ντίνος Αρ. ψήφων 110
2. Κυπριανίδης Κύπρος Αρ. ψήφων 107
3. Αριστοδήμου Λούκας αρ. ψήφων 98
4. Ελευθερίου Πολύβιος αρ. ψήφων 94

δ) Ηλεκτρολογική Μηχανική

1. Χατζηπασχάλης Ανδρέας αρ. ψήφων 67
2. Ιωάννου Δ. Κώστας  αρ. ψήφων 62
3. Χαραλάμπους Κώστας αρ. ψήφων 42
4. Πρωτοπαπάς Χριστόδουλος αρ. ψήφων 34

ε) Ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής:

1. Βαλανίδης Αντώνης  Άνευ ανθυποψηφίων
2. Βαρέλιας Ανδρέας Άνευ ανθυποψηφίων

στ) Χημική Μηχανική

1. Φεσάς Γιάννης αρ. ψήφων 32

ζ) Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης Γεωλογίας

1. Ανδρέας Παναγιώτου  άνευ ανθυποψηφίων

η) Αγρονομική Τοπογραφική μηχανική

1. Παπαδόπουλος Παναγιώτης  αρ. ψήφων 21

  

θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

1. Ροδίτη Γεώργιος αρ. ψήφων 32

                    

ι) Πολεοδομία-Χωροταξία

1. Φαίφωνος Ι. Γεώργιος  αρ. ψήφων 15

          

Β. Ως αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με βάση την πρόνοια του Κανονισμού 13 παράγραφος (3) των Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (εκλογές) Κανονισμών του 1992, για πλήρωση τουλάχιστον τριών θέσεων από τους πλειοψηφίσαντες υποψηφίους που έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο μηχανικής επιστήμης, τους ακόλουθους:

1. Πολυκάρπου Μιχαλάκης (Λάκης) αρ. ψήφων 387
2. Ιωαννίδης Φ. Κωνσταντίνος αρ. ψήφων 346
3. Κυθρεώτης Διομήδης (Μίμης) αρ. ψήφων 344
4. Ανατολίτης Γιάννης  αρ. ψήφων 333
5. Γιωργιάδης Στέλιος  αρ. ψήφων 311

Λευκωσία 2η Νοεμβρίου 1992

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Λάζαρος Σαββίδης

Τα Μέλη Μάριος Μιχαλόπουλος
Δήμος Πατσαλίδης
Ιωάννης Παναγίδης
Αντώνης Αντωνιάδης
Στέλιος Γεωργιάδης
Ιωάννης Κουρτελλής
Χρίστος Χατζηγιάγκου
Χρίστος Κτωρίδης
Χρίστος Κουππαρής