Γενικό Συμβούλιο 1999-02

Γενικό Συμβούλιο 1999-02

Μεσαρίτης Νίκος  Πρόεδρος
Δημητρίου Θέμος Α’ Αντιπρόεδρος
Ιωάννου Κώστας Β’ Αντιπρόεδρος
Πεττεμερίδης Τάκης Γενικός Γραμματέας
Βαλανίδης Αντώνης Γενικός Ταμίας
Ελευθερίου Πολύβιος Μέλος ΔΕ
Αχνιώτης Στέλιος Μέλος ΔΕ
Ευθυβούλου Χρίστος Μέλος ΔΕ
Χαραλάμπους Κώστας Μέλος ΔΕ
Αλλαγιώτης Κώστας Μέλος ΓΣ
Ανδρέου Αδάμος Μέλος ΓΣ
Ελληνίδης Χρίστος  Μέλος ΓΣ
Ευθυμίου Βενιζέλος Μέλος ΓΣ
Ευθυμίου Μαρία Μέλος ΓΣ
Θεοφίλου Ιωάννης Μέλος ΓΣ
Καθητζιώτης Ντίνος Μέλος ΓΣ
Κυριακίδης Χρίστος Μέλος ΓΣ
Μαύρου Μαρία Μέλος ΓΣ
Μεταξάς Γεώργιος Μέλος ΓΣ
Παπαδόπουλος Πανίκος Μέλος ΓΣ
Παπαδόπουλος Πανίκος Μέλος ΓΣ
Πετούσης Χρύσανθος Μέλος ΓΣ
Πετρίδου Αγνή Μέλος ΓΣ
Στυλιανού Στέλιος Μέλος ΓΣ
Σφήκας Ανδρέας Μέλος ΓΣ
Τραχωνίτης Χρίστος Μέλος ΓΣ
Φαίδωνος Γεώργιος Μέλος ΓΣ
Φεσάς Γιάννης Μέλος ΓΣ
Χρίστου Βάσος Μέλος ΓΣ
Χρυσοστόμου Κρίστης Μέλος ΓΣ