Γενικό Συμβούλιο 2002-05

Την Κυριακή 26 Μαΐου διεξήχθησαν στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ.

Στο Γενικό Συμβούλιο, κατ’ ειδικότητα μηχανικής επιστήμης και κατ’ αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι:

α) Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου:

 • Άγγελος Κτωρίδης,
 • Κωστάκης Μαραθεύτης,
 • Τάκης Πεττεμερίδης,
 • Γιαννάκης Σκορδής και
 • Βάσος Χρίστου

β) Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου:

 • Κώστας Αλλαγιώτης,
 • Στέλιος Αχνιώτης,
 • Θέμος Δημητρίου,
 • Πανίκος Παπαδόπουλος,
 • Πανίκος Πασιάς,
 • Έλενα Σοφοκλέους,
 • Άντης Σφήκας και
 • Κρίστης Χρυσοστόμου

γ) Μηχανολογική Μηχανική:

 • Πολύβιος Ελευθερίου,
 • Χρίστος Ευθυβούλου,
 • Γιώργος Σιαμμάς και
 • Στέλιος Στυλιανού

δ) Ηλεκτρολογική Μηχανική:

 • Βενιζέλος Ευθυμίου,
 • Κώστας Ιωάννου,
 • Χρίστος Τραχωνίτης και
 • Κώστας Χαραλάμπους

ε) Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής:

 • Αντώνης Βαλανίδης,
 • Χρίστος Ελληνίδης,
 • Πανίκος Μασούρας και
 • Γιώργος Μεταξάς

στ) Χημική Μηχανική:

 • Στέλιος Γεωργιάδης

ζ) Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας:

 • Μαρία Ευθυμίου

η) Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική:

 • Πανίκος Παπαδόπουλος

θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης:

 • Άντης Χριστοφορίδης

ι) Πολεοδομία-Χωροταξία:

 • Γιώργος Φαίδωνος

Αύριο Τρίτη 28 Μαΐου στις 10:00 το πρωί τα εκλεγέντα μέλη του ΓΣ θα συνέλθουν, στα γραφεία του ΕΤΕΚ (όδος Κερβέρου 8, εντός των τειχών Λευκωσία), για να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον νέο Πρόεδρο, τους αξιωματούχους και τα υπόλοιπα 4 μέλη που θα συμπληρώσουν την εννιαμελή Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι: Ιωάννης Θεοφίλου, Σταύρος Ιωαννίδης, Σταύρος Κουμπάρος, Γιώργος Μούντης και Αντώνης Πελεκάνος.

27 Μαΐου 2002